Senioren Belang Beek

Lagere Beekse lasten / Aandacht en Respect!

Welkom bij Senioren Belang Beek

De fractie van Senioren Belang Beek heeft in de Raadsvergadering van 23 juni 2016 duidelijk stelling genomen op de volgende punten


  • De kosten voor de Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing kunnen minimaal met ieder € 20,00 naar beneden bijgesteld worden.
  • Met betrekking tot de luchthaven MAA stellen wij dat het belangrijk is duurzame werkgelegenheid te creëren om zodoende meer functies op te voeren. 

    Ook moet er met NedCar contact gezocht worden om ons arbeidspotentieel daar in te kunnen zetten. 

  • Bijstandgerechtigden zo veel als mogelijk klaar te maken, door middel van actieve training, voor de arbeidsmarkt. In de oude brandweerkazerne is de gemeente hiermee gestart.
  • Wij hebben ons opgesteld om vluchtelingen die onze hulp nodig hebben ook daadwerkelijk te helpen. Andere personen, welke om andere redenen zich hier willen vestigen, moeten geen toegang krijgen tot de hulp welke door de gemeente Beek wordt gegeven.
  • De gemeentelijke informatie willen wij weer in de lokale media vermeld zien. Dit door het feit dat er voldoende mogelijkheden zijn om op andere gebieden te bezuinigen.
  • De fractie heeft duidelijk stelling genomen om de mogelijke plaatsing van laadpalen voor auto's en fietsers met subsidies te financieren. Commerciële activiteiten moeten niet met gemeentelijke subsidies gefinancierd worden.


Senioren Belang Beek

Waarom weer een nieuwe partij erbij?

De SBB auto voor het gemeentehuisHet wordt tijd dat niet enkel jongeren maar ook de ouderen weer een stem hebben over hun eigen toekomst in Beek en zo tevens invloed hebben over de belangrijke keuzes die de politiek in Beek neemt, hen betreffende.

Senioren Belang Beek is de enige partij die specifiek het behartigen van de politieke belangen van ouderen in Beek mede als doelstelling heeft zonder anderen bevolkingsgroepen tekort te doen. Het gezegde luidt: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", dat vinden wij juist doch wij willen hieraan toevoegen "en geef de ouderen het respect waar ze recht op hebben". De groep 50-plussers maakt momenteel bijna 40% van de Beekse bevolking uit. ln politiek opzicht zullen de stemmen van de 50-plussers zowel richtinggevend als doorslaggevend kunnen zijn. Dat alles op voorwaarde dat ook de ouderen zich kunnen identificeren met èn zich herkennen in Senioren Belang Beek. Eendracht maakt macht. Macht is nodig om de verandering in te zetten. Daarom, ook 50-plussers, sta niet langer aan de kant maar doe ook actief mee en stem op Senioren Belang Beek

Senioren Belang Beek                                                                                                                                                    Staat voor Lagere Beekse lasten / Aandacht en Respect!

Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Facebook | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2016 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.