Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Lid worden

Lid Worden van Senioren Belang Beek (SBB)


Zij die lid willen worden van de vereniging melden zich schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging. Uiteraard kan dat gewoon via een email naar de secretaris: secretaris@seniorenbelangbeek.nl

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk nadien over de toelating als lid.

Indien het bestuur de betrokkene niet als lid van de vereniging toelaat doet zij schriftelijk mededeling aan de betrokkene onder opgave van reden en doen hiervan mededeling aan de ledenvergadering.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden zijn opgenomen. Dit register is niet openbaar.

Een lid is gehouden een adreswijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat te melden.


Deze regeling is beschreven in het huishoudelijk reglement van Senioren Belang Beek.


Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.