Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Archief 2013

21 november 2013

De nieuwe partij Senioren Belang Beek is een feit, de eerste formele stappen zijn gemaakt doordat de statuten op 21 november 2013 zijn vastgelegd bij de notaris. 

Op 18 december zal dan ook de oprichtingsvergadering worden gehouden in de raadsledenkamer van de gemeente Beek. 


Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.