Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Nieuws

22 december 2014

Senioren Belang Beek houdt u op de hoogte van haar werkzaamheden in de gemeenteraad van Beek na de succesvolle gemeenteraadsverkiezing in maart jl.

Senioren Belang Beek is:

  • voor het optimaal benutten van economische ontwikkelingen van Beek, alle mogelijke middelen moeten daarvoor worden ingezet;
  • voorstander van het nieuwe bestemmingsplan MAA;
  • ook akkoord gegaan met de toekomst betreffende MAA;
  • zeer kritisch geweest en heeft kanttekeningen geplaatst bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in Spaubeek wegens het h.i. inconsequent handelen m.b.t. de aanwezige bebouwing;
  • akkoord gegaan met het programma "Sociaal Verder! 2014-2018, doch in de uitvoering ervan vanaf 2015 zullen zij dit zeer kritisch volgen omdat bezuinigingen niet het uitgangspunt mogen worden ;
  • niet akkoord gegaan met de Kadernota 2015 wegens de geplande uitgaven welke niet als passend beschouwd worden in een periode met sterke bezuinigingen in het sociaal domein;
  • sterk in het geweer gekomen m.b.t. de bezuinigingen om de gemeentelijke bekendmakingen niet meer te doen in het weekblad B&O. De Raad heeft toegezegd om de burgers, op hun verzoek, deze berichten vier jaar lang, portvrij, aanhuis te laten bezorgen. Ondanks dit blijft de fractie tegenstander van deze bezuiniging;
  • voorstander en heeft een voorstel ingediend om het gemeentehuis "alcoholvrij" te maken. Dit is niet in stemming gebracht wegens gebrek aan ondersteuning door anderen. Juist door recente ontwikkelingen en het geven van een voorbeeldfunctie voor de jeugd, had SBB op meer steun gerekend. Deze kostenbesparing zou hoger zijn dan de bezuiniging op het voorgaande punt;
  • niet akkoord gegaan met de Begroting 2015 wegens geplande uitgaven welke in deze ongewisse economische periode niet verstandig worden geacht i.v.m. mogelijk toekomstige tekorten. 


Het bestuur en de leden van Senioren Belang Beek wensen alle burgers van Beek 

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2015

22 maart 2014

SBB Kiezers bedankt voor jullie steun!!

21 maart 2014 


Klik op onderstaande link voor de uitslag per kandidaat.

De uitslag van SBB per kandidaat.


Definitieve einduitslag verkiezingen gemeenteraad 2014
19 maart 2014

Enkele krantenknipsels van de afgelopen weken
Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.