Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Nieuws

06 december 2015

Senioren Belang Beek

is voor alle burgers

van de gemeente Beek

belangrijk!  • Zoals u bekend is heeft zich in de gemeente Beek een nieuwe coalitie in de Raad gevormd; ook een wens van Senioren Belang Beek. Zij trachten een meer sobere uitvoering te geven aan de bestaande plannen; Senioren Belang Beek ondersteunt dit van harte.
  • Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de bibliotheek met zijn functies in het centrum te behouden; de portefeuillehouder heeft dit onderschreven.
  • Senioren Belang Beek heeft maatregelen gevraagd voor de wanorde aan de hoek Pr. Mauritslaan/ Vondelstraat en aan de hoek Wolfeynde/Stationsstraat; de nieuwe coalitie zal dit oppakken.
  • Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de hoge uitgaven voor het Evenementenbeleid nader te onderzoeken; er zal op korte termijn een evaluatie plaatsvinden om te komen tot kostenbesparingen.
  • Senioren Belang Beek heeft gevraagd om de besluiten van de Gemeenschappelijke Regelingen (Vixia, RWM, GGD en andere) transparanter te maken voor de bevolking; hier zal ook actie worden ondernomen.
  • Senioren Belang Beek zal de komende coalitieperiode voorstellen doen om te onderzoeken of het mogelijk is om de wateroverlast vanaf de Oude Pastorie te voorkomen zonder de Keutelbeek open te leggen. Gedacht wordt aan het vergroten van de waterbuffers. Hierdoor kunnen miljoenen euro’s bespaard worden.


Het bestuur en de fractie van SENIOREN BELANG BEEK wensen alle inwoners van Beek 

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig  2016 


Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.