Senioren Belang Beek

Meer Sociale Aandacht, Contact en Respect!

Giftenreglement

Artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) heeft betrekking op een verplicht giftenreglement welke opgesteld dient te worden door politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 

SeniorenBelangBeek heeft als uitgangspunt dat alle financiele transacties, ook de giften, via het rekeningnummer, NL63 RABO 0140876677, van de fractie SBB afgehandeld worden. Hiermee is een eenduidige registratie van de financiele middelen gewaarborgd.

Giften boven een N.T.B. bedrag worden op deze pagina met vermelding van naam en adres van de gever bekend gemaakt.


Giftenreglement

Ideeënbus

Heeft u als burger ideeen voor gemeente Beek welke we als partij kunnen inbrengen in de Gemeenteraad neem dan contact op met een van de bestuursleden.
SBB | Contact webmaster ! Sitemap

Copyright © 2018 Senioren Belang Beek All Rights Reserved.